Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Mannen! in de St. Bavo in Haarlem

stbavokerk haarlem

De St. Bavo Kerk in Haarlem

Op 22 september presenteert de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar zijn theaterconcert 'Mannen!' in de St Bavokerk in Haarlem. In dit concert staan mannen in diverse rollen centraal: soldaten, zeelui, drinkebroeders, monniken, vaklui. Maar ook de lovers en limburgers ontbreken niet! Het concert begint om 20.00 uur.

U kunt kaarten voor dit concert verkrijgen door overboeking van het te betalen bedrag (€17,50 per kaart) op bankrekeningnummer 49.25.47.807 t.n.v. KZV Mastreechter Staar te Maastricht onder vermelding van: 'kaarten St Bavo' en van uw naam, postcode, huisnummer en woonplaats. De bestelde kaarten kunt u op 22 september a.s. vanaf 19.00 uur aan de balie van de St Bavokerk afhalen.

Ook kunt u entreekaarten kopen aan de balie van de St. Bavokerk te Haarlem, bij de VVV van Haarlem en bij de VVV van Zandvoort.