Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Maastreechter Staar brengt CD Mannen! uit

Cd mannen!

Mannen! bevat liederen die gaan over
mannen in diverse rollen:

  • rovers en bandieten
  • zeebonken en matrozen,
    drinkebroeders
  • hogepriesters en monniken
  • vaklui
  • lover
  • crooners en Limburgers

"Mannen!" is het vierde thema in de reeks van concertprogramma's van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar. De Staar toerde de afgelopen jaren met Verdiconcerten, met 'Van Bach tot Beatles' en met Jubileumconcerten langs de theaters van Nederland en België. Jaarlijks geeft de Staar een twintigtal avondvullende concerten.

Vanaf het theaterseizoen 2010 heet het thema van ons theaterconcert "Mannen!". Daarin bezingt de Mastreechter Staar de man in uiteenlopende rollen. Niet eerder kon u getuige zijn van de innerlijke zielenroerselen van dit zichzelf zo bijzonder noemende geslacht. En zelden vielen de mannen zo door de mand als in dit programma.

De première vond plaats in december 2010 in Tilburg. Deze CD is een live registratie van het concert op 28 september 2012 in de Theresiakerk van Maastricht.

Hoewel de Staar kan putten uit een muzikaal repertoire van ruim 2.000 werken heeft dirigent Paul Voncken voor deze gelegenheid een vijftal werken daaraan toegevoegd. Het is voor het eerst dat een Staardirigent in één seizoen het repertoire uitbreidde met zoveel nieuwe muziekwerken.

Puttend uit de klassieke en moderne muziekliteratuur voert de Staar u langs de dramatische mannenrollen in de meer klassieke operawerken. In het lichtere genre vormen verschillende typische mannenberoepen de boventoon. Rovers, matrozen en timmerlieden buitelen over elkaar heen. Studenten bezingen de liefde en als de drank in de man is, is de wijsheid in de kan. Ook verloochenen de Staarzangers hun afkomst niet: zij besluiten het concert met een trotse Limburg-medley.

De CD kost € 18,- excl. verzendkosten en is te bestellen via dit bestelformulier.