Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Hopelijk was U niet al te verknocht aan dit beeld, want na vandaag bestaat het alleen nog maar in donkere hoeken van het internet waar de digitale archieven zijn te vinden.

De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar is springlevend en vernieuwend. Met deze frisse website wil het een signaal afgeven naar de wereld om zo mannen van alle pluimage in de leeftijd tot 65 jaar uit te nodigen voor de koorzang. Een uiterst fijne hobby om met het zingen de stress van alledag kwijt te raken!

Bezoek onze (altijd openbare) repetities op maandag of donderdag in de muziekschool Kumulus te Maastricht!