Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Concert STEERKES in Heer

 

Op woensdag 18 november vond wederom een uitvoering plaats in het kader van het project STEERKES. In dit geval betrof het drie basisscholen in Heer en om dicht bij huis te blijven vond het afsluitende concert plaats in de kerk Sint Petrus Banden in Heer.

Tijdens het afsluitende concert presenteren de deelnemende kinderen liederen die ze geleerd hebben, tezamen met (een deel van) de STAAR. Dat zingen uitnodigend werkt bleek uit het aantal bezoekers. De Kerk puilde bijna uit.

Het enthousiasme van de ruim 100 zingende en ritmisch mee bewegende kinderen werkte voor Staarzanger en publiek aanstekelijk. Het applaus mocht er dan ook zijn, ook voor aanvoerster Marleen Everink die van de deelnemende scholen een speciale bos bloemen mocht ontvangen vanwege haar enorme inzet en resultaten.

(foto: Vincent v.d. Bergh)