Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Burgemeester ErePresident Staar

Op de feestelijke Cecilia-avond, die afgelopen zaterdagavond (21/11) plaatsvond, werd Burgemeester mevrouw Annemarie Penn-te Strake geïnstalleerd als ErePresident van de Staar en kreeg zij de bijbehorende versierselen opgespeld door preses Jan Peeters. Zij volgt hiermee de heer Onno Hoes op.

Tijdens de ceremonie werden de verbondenheid van de Staar met Maastricht en het onderlinge belang nog eens onderstreept. Mevrouw Penn-Te Strake staat niet alleen bekend om haar juridische en bestuurlijke kwaliteiten, echter haar liefde voor de zangkunst is een kwaliteit waarmee de Staar de komende jaren uit de voeten kan.

(foto: Henk Albersen)