Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Afscheidsconcert dirigent Paul Voncken

15 april 2016, aanvang 20.00 uur in de St. Janskerk in Maastricht.

Toegang is gratis.

Het programma is een doorsnede van het zeer grote repertoire van de Staar, met vele door Voncken gearrangeerde werken. Aan dit concert werken mee de eigen solisten bas/bariton Bèr Schellings en de tenoren Wiel Debie, Gerard Hartman en Fabio Verga.

Wat kan een passender afscheidscadeau zijn dan een concert. Een concert als dank voor de achterliggende 12 jaren dat Paul Voncken dirigent was van de KZ Mastreechter Staar.

Gedurende deze twaalf jaar, verdeeld over twee 2 periodes, van 1991 tot 1996 en van 2008 t/m 2015, werden onder zijn leiding vele drukbezochte concerten in binnen- en buitenland gegeven. Om het vorig jaar ingezette vernieuwingsproces van het koor en zijn programma versneld af te ronden, werd eind vorig jaar een nieuwe dirigent gezocht en gevonden in de Bilzenaar Fredrik Verhooghe.