ANBI Informatie per 31-12-2019.

1. Gegevens betreffende de vereniging

Statutaire naam Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
Opgericht 23 juli 1883 en gevestigd in Maastricht
Laatste statutenwijziging 19-12-2005 verleden voor notaris mr. J.M.J.H. Achten te Maastricht
Activiteit Het beoefenen van de zangkunst en en geven van concerten
Postadres Postbus 15, 6200 AA Maastricht.
Repetitielocatie Muziekschool Kumulus, St. Maartenspoort 2, 6221 BA Maastricht
Inschrijving KvK 40203830
BTW nummer NL0025.80.962.B01
Bankrelatie IBAN NL52 RABO 0112 7026 43
RSIN 0025.80.962
Loonheffingennummer
Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten
11 december 2012
Kenmerk WS LH 135-2012-34579
geldig t/m 31 december 2019
Vennootschapsbelasting Vereniging is niet vennootschapsplichtig
Website www.mastreechterstaar.nl

2. Samenstelling bestuur op 31 december 2019 en in functie sedert

FunctieNaamSinds
Voorzitter Hans Reuser Jan 2019
Secretaris Peter Montfort Jan 2018
Penningmeester Ludo Nicolaes Sep 2018

Muziek en evenementen, Verkoop concerten, reizen, regie en logistiek

Marcel Meertens

Lei Nickien

Jan 2017

sept 2019

Juridisch zaken, huisvesting en subsidies Frank van Gils Nov 2014
 Ledenzaken Pierre Simons Nov 2018

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur en Contactgegevens staan op onze website vermeld.


3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.

De Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor 2020 werden door het bestuur de volgende kernpunten geformuleerd:

Door het uitbreken van het Covid-19 virus is de aandacht en zijn de werkzaamheden van het bestuur vanaf maart noodgedwongen geheel gericht geweest op het overeind houden van de vereniging om te voorkomen dat te weinig contact zou leiden tot het verlies van zangers van onze vereniging.

Het bestuur heeft hiervoor de volgende acties uitgevoerd:

Een ander gevolg van Covid-19 is dat er slechts één concert in 2020 is uitgevoerd:  het concert in IJsselstein. Dat betekent voor de vereniging, dat het jaar 2020 met een negatief resultaat zal worden afgesloten omdat de opbrengst van het enige concert samen met inkomsten uit subsidies, van sponsoren en contributies niet opweegt tegen de vaste jaarlijkse kosten van de vereniging.


4. Activiteiten

Concerten en optredens in 2019
1 Installatie Hans Reuser als Preses van de KZMS (17 januari 2019)
2 Opluisteren uitvaartdienst van Jacques Senf (23 januari 2019)
3 Bezoek van Stadsprins Armand den Ierste van de Tempeleers met zijn gevolg en optreden van Batteroaf en de Köp (07-02-2019)
4 Hierezitting Mestreech (24-02-2019)
5 Concert Heerhugowaard (17-3-2019)
6 Int. Chorbienale in Aken (22-6-2019)
7 Jubilarissen mis en feest (30-6-2019)
8 Deelname Parcours en foto sessie in het Gouvernement aan de Maas (31-08-2019)
9 Deelname bevrijdingsfeesten Maastricht (14-09-2019)
10
75 jaar vrij, concert na aanleiding van Bevrijding Limburg (28-09-2019)
11 Concert te Scheveningen (5-10-2019)
12 Dodenherdenking kerkhof (27-10-2019)
13 Installatie van 7 zangers en bestuurslid Lei Nickien (02-12-2019)
14
Kerstconcert te Zieuwent (7-12-2019)
15 Kerstconcert te Zaltbommel (14-12-2019)
16 Kerstconcert te Mijdrecht (15-12-2019)
17 Kerstconcert te Zandvoort (21-12-2019)
18

Maastricht Kerstconcert Theater a/h Vrijthof (26-12-2019)

   Concerten en optredens in 2020 
1 5-1 IJsselstein Concert Fulco Theater enige concert in 2020
2 4-5 Maastricht Dodenherdenking gecanceld wegens corona
3 juli Maastricht Vrijthof, André Rieu gecanceld wegens corona
4 27-9 Alkmaar Concert Grote Kerk gecanceld wegens corona
5 31-10 Steenwijk Concert Theater De Meenthe gecanceld wegens corona
6 1-11 Maastricht Dodenherdenking gecanceld wegens corona
7 21-11 Riemst Concert met fanfare Werkmanszonen gecanceld wegens corona
8 13-12 Etten Leur Kerstconcert gecanceld wegens corona
9 15-12 Gouda Concert Societeit Concordia gecanceld wegens corona
10 19-12 Tiel Concert Schouwburg Agnietenhof gecanceld wegens corona
11 20-12 Doetinchem Concert Schouwburg Amphion gecanceld wegens corona
12 26-12 Maastricht Concert Vrijthoftheater gecanceld wegens corona
13 30-12 Maassluis Concert Grote Kerk gecanceld wegens corona
   Concerten en optredens in 2021 
1 3-1 Veldhoven Concert Theater de Schalm gecanceld wegens corona
2 23-1 Heerlen Concert Parkstad Limburg Theater met Kamerkoor Maastricht gecanceld wegens corona
3 30-1 Aken Concert met Kamerkoor Maastricht gecanceld wegens corona
4 6-2 Malmedy Concert met Kamerkoor Maastricht gecanceld wegens corona
5 24-1 Etten-Leur Concert Theater gecanceld wegens corona
6 6-2 Tiel Concert Theater Agnietenhof gecanceld wegens corona
7 7-2 Breda Concert Theater gecanceld wegens corona
8 28-2 Alkmaar Concert Grote Kerk gecanceld wegens corona
9 11-4 Papendrecht Concert Theater gecanceld wegens corona
10 27-4 Maastricht St. Janskerk / Koningsdag  
11 4-5 Maastricht Herdenkingsplein, Dodenherdenking  
12 juli Maastricht Vrijthof, André Rieu  
13 aug Maastricht Parcours  
14 30-10 Steenwijk Concert Theater  
15 1-11 Maastricht Dodenherdenking, Kerkhof   
16 nov Riemst Concert met fanfare  
17 21-11 Sneek Concert Theater  
18 dec Gouda Concert Societeit Concordia  
19 18-12 Hoogeveen Concert Theater  
20 19-12 Doetinchem Concert Theater  
21 26-12 Maastricht Concert Vrijthoftheater  

5. LEDEN per 31 december 2019

Het ledenbestand op 31-12-2019 bestaat uit:6. Balans per 31 december

 Balans 2019.pdf

Toelichting balans 2019.pdf

 Resultatenrekening 2019.pdf

Begroting 2020.pdf