ANBI Informatie per 31-12-2018.

1. Gegevens betreffende de vereniging

Statutaire naam Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
Opgericht 23 juli 1883 en gevestigd in Maastricht
Laatste statutenwijziging 19-12-2005 verleden voor notaris mr. J.M.J.H. Achten te Maastricht
Activiteit Het beoefenen van de zangkunst en en geven van concerten
Postadres Postbus 15, 6200 AA Maastricht.
Repetitielocatie Muziekschool Kumulus, St. Maartenspoort 2, 6221 BA Maastricht
Inschrijving KvK 40203830
BTW nummer NL0025.80.962.B01
Bankrelatie IBAN NL52 RABO 0112 7026 43
BSN/Sofinummer 0025.80.962 (niet geactiveerd)
Loonheffingennummer
Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten
11 december 2012
Kenmerk WS LH 135-2012-34579
geldig t/m 31 december 2018
Vennootschapsbelasting Vereniging is niet vennootschapsplichtig
Website www.mastreechterstaar.nl

2. Samenstelling bestuur op 31 december 2018 en in functie sedert

FunctieNaamSinds
Voorzitter Arno Gorissen Jan 2017
Secretaris Peter Montfort Jan 2018
Penningmeester Ludo Nicolaes Sep 2018
 Muziek en evenementen Marcel Meertens Jan 2017
Verkoop concerten, reizen, regie en logistiek Marcel Meertens ad interim
Juridisch zaken, huisvestiging en subsidies Frank van Gils, Nov 2014
 Ledenzaken Pierre Simons Nov 2018

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur en Contactgegevens staan op onze website vermeld.


3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.


4. Activiteiten

Concerten en optredens in 2018
1 Uitvoering met de Koninklijke fanfare Sint Caecilia Kanne (07-01-2018)
2 Optreden in het Stadhuis te Maastricht t.g.v. de 80ste verjaardag van onze Beschermvrouw Beatrix Princes der Nederlanden (01-02-2018)
3 Concert in Naarden (21-4-2018)
4 Concert in Enter  met Rijssens Mannenkoor (19-5-2018)
5 Concerten met Guus Meewis (8-9-10-12 juni 2018)
6 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk te Wittevrouwenveld (24-6-2018)
7 Lustrumfeest/BBQ ter gelegenheid van ons 135 jarig bestaan (01-07-2018)
8 Maastricht Vrijthof Preuvenement (24-08-2018)
9 Maastricht Parcours (09-11-2018)
10
Per trein door Nederland met optredens in Maastricht, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam (22-09-2018)
11 Concert in Schimmert met de fanfare St. Caecilia Schimmert 1845 (6-10-2018)
12
Dodenherdenking kerkhof (22-10-2018)
13 Mis voor de jubilarissen en de overleden leden gecombineerd met het Ceciliamis  en –feest 18-11-2018)
14
Helix Maasmechelen, educatief optreden voor studenten (23-11-2018)
15 Helix Maasmechelen avond concert (8-12-2018)
16 Concert in Antwerpen (9-12-2018)
17 Herenzitting Tilburg Guus Meeuwis (16-12-2018)
18 Concert in Eindhoven (22-12-2018)
19 Maastricht Kerstconcert  theater a/h Vrijthof (26-12-2018)

 

 

5. LEDEN per 31 december 2018

Het ledenbestand op 31-12-2018 bestaat uit:

  • 102 zangers
  • 3 aspirant-leden
  • 19 ereleden
  • 16 niet zingende leden
  • 3 senatoren
  • 26 leden van verdienste
  • 3 bijzondere leden

6. Balans per 31 december

 Balans_2018.pdf