ALV Stukken

Deze rubriek geeft U toegang tot de stukken die bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging horen. De Algemene Ledenvergadering wordt meestal 2 maal per jaar gehouden. Eenmaal in het voorjaar (maart-april) en een maal in het najaar (oktober-november).

Typische ALV stukken zijn: agenda ALV, Verslag ALV en eventuele toelichtingen voor de vergaderingen zoals voorstellen van het Bestuur (bijvoorbeeld bij de verkiezing van een nieuw bestuurslid).

{jsmallfib [Bestuur/ALV_Stukken] 6:65 6:66 723:6}