Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Met behulp van dit formulier kunt u zich aanmelden als Vriend van de Staar.
Nadere informatie hierover treft u aan op deze pagina.

Onze adresgegevens:

Vrienden van de Staar
Ledenadministratie
Secretariaat: Postbus 15
6200 AA Maastricht
Tel/Fax: 043-3670379

Maak uw bijdrage over op:

Bankrekeningnummer NL88ABNA0492547807 t.n.v. K.Z.V. De Staar te Maastricht (BIC: ABNANL2A)

*Vereiste informatie.
Uw NAW-gegevens
Achternaam *
Voorletters en voorvoegsels *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email adres *
Bedrijf / organisatie
Ik wil graag vriend van de Staar worden en kies voor het volgende lidmaatschap *
 • 2006-12-14 STAAR opening Selexyz008
 • 1-3-2008 22-33-50 img 7249 (2) 0108
 • arnhem 26-1-2008 21 6684 pk
 • arnhem 26-1-2008 21 6592 pk
 • arnhem 26-1-2008 21 6611 pk
 • 2009-11-08 staar lux alzingen 0140
 • img 4033
 • 2008-11-15 staar flint amerfoort 0096
 • Vrijthof 12-04-2007 PK
 • Kerstconcert 26-12-2006 029 VB
 • 2009-04-27 staar 60 j martini 0061 vvdb 1
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0076
 • Parcours 09-09-2007 62 VB
 • img 1665
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0043 vvdb
 • 2008-12-20 rieu gelderedrome 1 0631
 • 2009-10-09 staar 5d slovenie 0042
 • Vrijthof 15-04-2007
 • img 3927
 • 2010-02-27STAARHelmond 122