Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl of bel 043 311 2633

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Met behulp van dit formulier kunt u zich aanmelden als Vriend van de Staar.
Nadere informatie hierover treft u aan op deze pagina.

Onze adresgegevens:

Vrienden van de Staar
Ledenadministratie
Secretariaat: Postbus 15
6200 AA Maastricht
Tel/Fax: 043-3670379

Maak uw bijdrage over op:

Bankrekeningnummer NL88ABNA0492547807 t.n.v. K.Z.V. De Staar te Maastricht (BIC: ABNANL2A)

*Vereiste informatie.
Uw NAW-gegevens
Achternaam *
Voorletters en voorvoegsels *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email adres *
Bedrijf / organisatie
Ik wil graag vriend van de Staar worden en kies voor het volgende lidmaatschap *
  • Vrijthof 15-04-2007
  • Vrijthof 12-04-2007 PK
  • Kerstconcert 26-12-2006 029 VB
  • Parcours 09-09-2007  62 VB
  • CD Presentatie  4-11-2007 4969 PK
  • 2010-02-27STAARHelmond 122