Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Met behulp van dit formulier kunt u zich aanmelden als Vriend van de Staar.
Nadere informatie hierover treft u aan op deze pagina.

Onze adresgegevens:

Vrienden van de Staar
Ledenadministratie
Secretariaat: Postbus 15
6200 AA Maastricht
Tel/Fax: 043-3670379

Maak uw bijdrage over op:

Bankrekeningnummer NL88ABNA0492547807 t.n.v. K.Z.V. De Staar te Maastricht (BIC: ABNANL2A)

*Vereiste informatie.
Uw NAW-gegevens
Achternaam *
Voorletters en voorvoegsels *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email adres *
Bedrijf / organisatie
Ik wil graag vriend van de Staar worden en kies voor het volgende lidmaatschap *
 • img 2063
 • 19-12-2008 15-38-42 img 2446.jpg 0311
 • ar-vrijthof-maastricht0041
 • 2008-11-15 staar flint amerfoort 0096
 • ar-vrijthof-maastricht0034
 • img 6279
 • 2009-09-05 staar 5d rieu arena 0433
 • img 4347
 • img 1665
 • arnhem 26-1-2008 21 6611 pk
 • 1-3-2008 22-33-50 img 7249 (2) 0108
 • CD Presentatie 4-11-2007 4969 PK
 • arnhem 26-1-2008 21 6592 pk
 • arnhem 26-1-2008 21 6610 pk
 • img 3927
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0111
 • 2009-04-27 staar 60 j martini 0061 vvdb 1
 • ar-vrijthof-maastricht0113
 • Vrijthof 12-04-2007 PK
 • Wittevrouwenveld 27-10-2007 4735 PK