Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl of bel 043 311 2633

Verrassingsconcert Zwolle

Een verrassende ontmoeting tussen de Mastreechter Staar en het Groot Mannenkoor Zwolle op 10 juni 2023 in theater De Spiegel
 
De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar werd opgericht in 1883 en bestaat inmiddels dus 140 jaar. Het mannenkoor verwierf in de loop van haar bestaan grote bekendheid in binnen- en buitenland. Het Groot Mannenkoor Zwolle is daarbij vergeleken nog een jonkie en ‘slechts’ 105 jaar oud. Toch zijn beide koren springlevend. Ze hebben zich na de moeizame corona-periode weer opgericht en werken met groot vertrouwen aan een muzikale toekomst. Dat is niet het enige wat ze gemeen hebben. Hennie Ramaekers, die in de jaren ’80 al furore maakte met de Staar, is sinds januari van dit jaar opnieuw dirigent bij de Mastreechter Staar. Van 2013 tot 2021 was hij dirigent van het Groot Mannenkoor Zwolle, met wie hij nog steeds een warme relatie onderhoudt. Zo verleende hij aan het begin van dit jaar nog medewerking aan een zangclinic van het Zwolse koor dat inmiddels onder leiding staat van dirigent Jeroen Hulshof.
Het bruisende centrum van Zwolle is op zaterdagavond 10 juni 2023 het toneel van het Halve Marathon Festival. Daaraan voorafgaand vindt ’s middags in theater De Spiegel een verrassende muzikale ontmoeting plaats. De Mastreechter Staar en het Groot Mannenkoor Zwolle presenteren zich vanaf 15.00 uur in een informele setting gedurende ongeveer een uur met hun mannenkoorklanken aan het Zwolse publiek. Het zal een verrassende ontmoeting worden tussen beide koren en het publiek.
Er is sprake van een vrije inloop, er wordt geen entree geheven. Theater De Spiegel ligt aan de looproute van en naar het gezellige centrum, met diverse parkeerlocaties in de directe nabijheid.
 
 

Dodenherdenking Maastricht 4 mei 2023

Op maandag 4 mei a.s. vond er op het Herdenkingsplein te Maastricht de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Voor de muzikale omlijsting van de gezamenlijke herdenking die dit jaar na de Corona jaren weer wel doorgang kon vinden, waren o.a. de fanfare St. Hubertus uit Bosscherveld én de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar uitgenodigd. De vice-preses Peter Montforts en Yann Ceccarelli legden samen een bloemstuk namens onze vereniging. De Staar en de fanfare wisselden elkaar met ingetogen muziekwerken af tussen o.a. de toespraak van o.a. de Burgemeester Annemarie Penn-te Strake en Twan Huys die een lezing hield met als titel ‘’Blijf vertellen om de hel te voorkomen’’.

Zo bracht de Staar onder andere de muzikale werken Tebje Pojem en het Beati Mortui waarbij na het leggen van de laatste krans gezamenlijk het eerste en zesde couplet van het Nederlands Volkslied,  het Wilhelmus, werden gezongen.

(Foto’s: Bert Haandrikman)