Roed, Geel en Greun.

2024 carnaval 3
De bekende carnavalskleuren versierden deze maandagavond de 29ste januari de repetitie van Eus Staar. Traditioneel, met een onderbreking van de coronapandemie van ruim twee jaar, bezocht Ziene Hoeglustigheid vaan Groet Mestreech, Prins Roy den Ierste met zijn gevolg van Tempeleers en Kachelpiepers de onderste ruimten van het Centre Céramique.
Het liedje van 2024 “In Mestreech” was al in voorgaande repetities voorbij gekomen en werd nu samen, bij het binnenkomen van het carnavaleske gezelschap, voor het voetlicht gebracht.
2024 carnaval 1
De hoge onderscheidingen dit jaar waren voor Nico Brennert, Peter Montforts, Michiel Ballhaus, Hennie Ramaekers en Lou Coninx.
Een gezellig samenzijn volgde, waarin de mobiele telefoons veelvuldig werden gebruikt om een en ander voor het thuisfront vast te leggen. Ook de hoffotograaf van de prins liet zich niet onbetuigd, gezien de fotografie op de website van de Tempeleers (www.tempeleers.nl).
2024 carnaval 2
Ook met enkele, al dan niet, alcoholische versnaperingen in het lijf, weet Eus Staar van wanten. De dirigent bedacht, om zonder enige repetitie, twee stukken naar voren te halen, die we lang niet meer gezongen hebben. Fairytale of New York en Loch Lomond worden misschien aan het lopende programma toegevoegd.
Bijzonder was het optreden van Bibi Ortjens, die na het Viljalied ook nog Fairytale samen met de Staar voor haar rekening nam. Bibi was net een dag terug van een tournee uit Duitsland met André Rieu, een van haar werkgevers. Het was een leuk muzikaal weerzien.
Hopelijk voor Bibi en de Tempeleers niet voor de laatste keer!!

Benoemingen in 2023

De Koninklijke Mastreechter Staar is trots dat zij weer een aantal zangers bereid heeft gevonden om voor de periode van vier jaar een bestuursfunctie op zich te nemen. Dat zijn:

2024 Edward van Overbeek

Edward van Overbeek: (maart ‘23)

Edward heeft zich bereid gevonden als bestuurslid PR zitting te nemen. Hij is benoemd sinds maart van vorig jaar, maar heeft in de tussentijd laten zien dat hij veel voor elkaar wist te krijgen in het jaar van ons 140-jarig bestaan. Ons jubileumconcert in de St. Jan van Maastricht in oktober 2023 was dubbel uitverkocht, wat dus twee concerten opleverde op dezelfde dag. Dat Edward veel weet van PR heeft hij inmiddels laten zien en de Staar is blij hem als PR-bestuurder in haar midden te hebben.

 

 

2023 Montforts Peter
Peter Montforts: (september ’23)

Als secretaris van de Zangvereniging, is hij nu ook bestuurslid van de Stichting Huisvesting, gelieerd aan de Staar. Peter heeft zijn sporen als secretaris al lang verdiend. Dat hij de Stichting goed verder zal kunnen begeleiden voelt als stevige fundering voor de stichting. De Staar is Peter zeer erkentelijk voor zijn inspanningen op secretarieel gebied en wensen hem heel veel succes.

 

 

2024 Peter van Dorp

Peter van Dorp: (november ’23).

Hij zal zich gaan bezighouden met de juridische zaken en eventuele subsidies waar de Staar voor in aanmerking komt. Peter heeft tijdens zijn werkzame leven veel deskundigheid opgebouwd rondom deze thema’s, de Staar is daarom ook zeer verguld met zijn benoeming.

 

 

2024 Peter Moojen

Peter Moojen: (november ’23).

Deze Peter (De Staar zit ruim in de Peters) gaat zich bezighouden met de verkoop van onze concerten. Inkopers van concerten krijgen met hem te maken. Inmiddels zijn de nodige contacten gelegd in binnen- en buitenland om onze concertagenda goed gevuld te krijgen. De Staar is trots dat Peter, die stad en land afreist voor de Staar, deze taak op zich heeft genomen.

 

 

 

2024 Fred Bastings

Fred Bastings: (december ’23).

Fred heeft de taak van penningmeester op zich genomen. Aanvankelijk zag hij het niet zo zitten, maar toen zijn vrouw zei dat het precies in zijn straatje paste (Fred heeft een financiële achtergrond) kon hij slechts toegeven. Wij zijn blij met de standvastige echtgenote van Fred en wensen hem veel succes bij de financiële handel en wandel van het koor.

 

 

 

En als klap op de vuurpijl is de Staar er in geslaagd om ook een Preses uit haar midden bereid te vinden om deze voortrekkersrol te vervullen:

2024 Loe Coninx

 Loe Coninx.

Loe heeft tijdens zijn werkzame leven genoeg bestuurservaring opgebouwd om onze zangvereniging door een transitieperiode te loodsen. Een nieuwe dirigent,  een zangacademie, nieuwe zangpedagogen en heel veel nieuwe zangers. Het moet allemaal in goede banen geleid worden en Loe zal zich, vol gesteund door de rest van het bestuur en al de leden van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar, van deze taak kwijten.