Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

We zijn er weer……

Anderhalf jaar is de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar niet meer bijeen geweest.

Niet tijdens repetities, niet tijdens optredens, niet tijdens gezellige samenkomsten en jubilea.

En ook niet tijdens uitvaarten van overleden zangers. Het kon niet en het mocht niet door de coronapandemie.

Jongstleden maandagavond 16 augustus zagen we elkaar weer, als vanouds. We hielden er allemaal, na ongeveer zeventig begroetingen, een pijnlijke elleboog aan over. Maar wel een goed gevoel.

Preses Hans Reuser verwelkomde de zangers in de nieuwe repetitielocatie in het verbouwde Centre Céramique en memoreerde de al dan niet aan corona overleden leden.

Er is werk aan de winkel. Stemmen zijn vaak niet meer wat ze waren. Repertoire dient weer herhaald te worden en nieuwe zangstukken moeten worden ingestudeerd.

Er schijnt weer licht in de tunnel en de uitgang is te zien. We zijn er weer en de Staar gaat u niet teleurstellen. Pianist Michiel Ballhaus en dirigent Frederik Verhooghe, het koor en bestuur staan daar borg voor.

Dat is, net als voor de pandemie, onze huidige en toekomstige missie.

Mastreechter Staar: Vol goede moed het najaar in!

Na een lange periode waarin niet samen gezongen kon worden, start de Mastreechter Staar op 16 augustus weer met fysiek repeteren. Tenminste, als de corona-situatie dat op dat moment toelaat, want zo is dat momenteel nog met heel veel zaken in ons dagelijks leven. Maar zoals het er nu uitziet kán het, wellicht met nog wat beperkingen in de zin van 1,5 meter afstand en een bepaald maximum aantal personen in een ruimte.
De eerste repetities vinden plaats in Kumulus (Wyck) maar al snel zal onze repetitie-locatie wijzigen naar Centre Ceramique, alwaar een geheel nieuwe, ruime en frisse repetitie-omgeving op ons wacht! En we hopen dat op deze locatie alle zangers van de Mastreechter Staar in één ruimte kunnen repeteren!

En we hebben een druk programma waarvoor we gaan repeteren. Er staan dit jaar nog concerten gepland in Steenwijk, Riemst (B), Gouda, Joure en Doetinchem, en natuurlijk na één jaar overgeslagen te hebben weer ons traditionele kerstconcert in het Theater aan het vrijthof te Maastricht! Voor informatie over de stand van zaken en de start van de kaartverkoop zie Concertagenda Mastreechter Staar

Ook na de kerstperiode gaat de Mastreechter Staar ‘vol aan de bak’. In het voorjaar zitten diverse concerten in de planning, en gedurende de zomer heeft ‘de Staar’ geen vakantie, maar nemen zij deel aan een uniek reeks concerten. Let op de concertagenda en op nieuwe publicaties!