Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Staardirigent Paul Voncken geeft vernieuwingsstokje door aan opvolger

Maastricht, 25 augustus 2015

Staardirigent Paul Voncken geeft vernieuwingsstokje door aan opvolger

Na ruim 12 jaar samenwerking wil dirigent Paul Voncken van de Mastreechter Staar per 1 januari 2016 zijn stokje overdragen. In een open advertentieprocedure gaat het Staarbestuur, met name in de Euregio, op zoek naar een nieuwe dirigent om samen het lopende vernieuwingsproces versneld af te ronden.

Gedurende 2 periodes heeft Paul Voncken (1960) de Koninklijke Mastreechter Staar gedirigeerd (in laatste instantie in de jaren 2008 t/m 2015) en zijn vele drukbezochte concerten in binnen- en buitenland gegeven. De identiteit en hoogwaardige kwaliteit van Nederlands bekendste, grootste en oudste mannenkoor zijn in al die jaren bewaard gebleven. Tegelijk is de vernieuwing van het unieke koor en programma in gang gezet.

Vernieuwingsproces loopt

Vorig jaar heeft de Staargemeenschap gekozen voor het omvormen van het klassieke concertkoor naar een concertkoor met een repertoire dat het publiek en de zangers van vandaag beter aanspreekt. De Mastreechter Staar besloot tevens om haar optreden visueel aantrekkelijker te maken. Inspelend op de tijdsgeest en de maatschappelijke realiteit zal de opvolger van Paul Voncken deze ambities extra impuls moeten geven.

Prioriteit voor verjonging

De noodzakelijke verjonging heeft prioriteit, waarbij ,het geluid van nieuwe, jongere zangers meer ruimte krijgt. Nog steeds telt het koor 135 zangers, maar de gemiddelde leeftijd is in het afgelopen decennium opgelopen van 62 naar (in de laatste jaren stabiel op) 67 jaar. Het streven is gericht op het terugbrengen van deze leeftijd naar gemiddeld 60 jaar.

Raad en daad

Paul Voncken blijft beschikbaar om zijn opvolger en het Staarbestuur in het lopende vernieuwingsproces met raad en daad te assisteren. In ieder geval blijft hij tot en met het traditionele Kerstconcert op 2e Kerstdag in het Theater aan het Vrijthof, leiding geven aan de Mastreechter Staar.

pdfVacature dirigent.pdf578.34 KB