Installatie nieuwe preses

Maandag 9 januari 2017; een bijzondere avond omdat Arno Gorissen door gouverneur Theo Bovens als nieuwe preses van de KZV Mastreechter Staar werd geïnstalleerd. In deze functie is Arno Gorissen per 01 januari 2017 Jan Peters opgevolgd en

daarmee de 18e preses in de 134-jarige historie van de vereniging.

Na een korte toespraak over verleden, heden en toekomst van de vereniging was het de beurt aan de nieuwe preses Arno Gorissen om een tweetal installaties te verrichten. De heren Marcel Meertens en Ed Curfs werden met een waardige plechtigheid opgenomen in het bestuur van Eus Staar.

Ter afsluiting van de installatie brachten de zangers van de Mastreechter Staar een muzikale hulde aan de kersverse preses en bestuursleden waarbij dirigent Frederik Verhooghe en passant ook nog even de rol van piano vervulde in het lied Amori Scendete.

Foto's Vincent v.d. Bergh