Huldiging oud-bestuursleden en jubilaris

De vereniging heeft afscheid genomen van de oud bestuursleden, Martin Van der Meij, Pierre Simons en Jan Peeters. Zij waren afgelopen vier jaar bestuurslid en traden eind vorig jaar af. Pierre en Jan werden door de algemene ledenvergadering benoemd tot Erelid. En dan was er een speciale jubilaris; Henny Ramaekers, oud-dirigent van de Staar, die voor een speciaal jubileum werd gehuldigd. Hij is 25 jaar Erelid.

Preses Arno Gorissen sprak de bestuursleden en jubilaris ieder persoonlijk toe en bedankte hen voor werk en verdiensten voor de Staar.

Hij noemde Pierre Simons een “Staarfenomeen”, 36 jaar lid, waarvan 20 jaar actief voor de vereniging en bijna tien jaar als bestuurslid.

Het was Jan Peeters die begin januari 2013 naar voren trad - om samen met vier anderen - te voorkomen dat de Staar ‘bestuurloos’ verder moest. Een donkere periode werd snel achter ons gelaten dankzij de tomeloze inzet en hard werken van het nieuwe bestuur onder aanvoering van preses Jan Peeters.

Nu ruim 25 jaar terug, mei 1991, toen dirigent van de Staar, Henny Ramaekers tot Erelid benoemd. Toch een uniek jubileum om even bij stil te staan. Preses Gorissen ging daarom even terug in de tijd en vermeldde enkele bijzondere concerten onder leiding van de Henny Ramaekers.

Tot slot klom hij nog even op de bok voor “Hoera” voor de scheidende bestuursleden én Ereleden.

Foto's Vincent v.d. Bergh