Nieuwe Preses: Hans Reuser

2019 01 17 VvdB STAAR inauguratie nieuwe preses Dominicaner Boekhandel 0006

17 januari 2019 is al weer verleden tijd maar deze datum wordt ongetwijfeld gememoreerd in de annalen van de Staar.

Medio 2018 maakte preses Arno Gorissen kenbaar dat zijn  presesschap uiterlijk op 1 januari 2019 zou eindigen.

De zoektocht naar een nieuwe preses werd ingezet, resulterend in een nagenoeg unanieme verkiezing tijdens een ALV in  december 2018 van dhr. Hans Reuser tot nieuwe preses van de KZV Mastreechter Staar.

Agenda’s werden geraadpleegd waarbij de datum van 17 januari 2019 voor een ieder, m.n. ook voor euze erepresident de burgemeester van Maastricht, beschikbaar bleek te zijn voor de installatie van de nieuwe preses Hans Reuser.

Die dag was rond de klok van 20.00 uur een groot gedeelte van het koor aanwezig in het monumentale pand van boekhandel  Dominicanen in de binnenstad van Maastricht.

Directeur Harmes van boekhandel Dominicanen memoreerde de sinds 12 jaar bestaande goede relatie met de Staar o.a. door eerder verzorgde optredens van de Staar.

Hierna werden welkom geheten de erepresident, de nieuwe preses, vertrekkend preses, niet zingende leden, ereleden, zangers, oud presessen Gemmeke,  Voorvelt en Peeters en de echtgenotes en partners.

Speeches en dankwoorden galmden tussen de vele boeken in door het prachtige interieur van de voormalige Dominicanerkerk. De erepresident verwisselde op haar bekende ongecompliceerde wijze de bestuursinsignes van de preses met een kernvraag aan de nieuwe preses Hans Reuser. “In één zin, waarom heb je gekozen voor de Staar?” met daarop de reactie van Hans: “De Staar is een instituut waarin ik als preses samen met de zangers, bestuur, muzikale directie en achterban van de zangers op een respectvolle wijze wil bouwen aan het heden en de toekomst van de Staar”. Reactie van onze erepresident: “Je bent aangenomen”.

Vervolgens zong de Staar het Hoera, het Mestreechs volkslied, het Limburgs volkslied en op verzoek van Arno Gorissen het Tebje Pojem.

De spontane receptie om de hand te drukken van Hans Reuser met echtgenote en Arno Gorissen met echtgenote nam nog de nodige tijd in beslag.

Het bar-restaurantgedeelte was een ideale plek voor de nieuwjaarsbijeenkomst  voor de eerder uitgesproken beste wensen voor een ieder. Dit meer in het bijzonder voor de Staar, dat 2019 een succesvol jaar mag worden waarbij de gezamenlijke hobby van de zangers, zijnde samen zingen, met veel plezier beoefend mag worden.

Er kan worden teruggezien op een waardige bijeenkomst als vertrekpunt voor een prima start in 2019.

Tekst Pierre Simons
Fotografie Vincent van den Bergh / Bert Haandrikman