Overlijden Bert Thimister

Op 1 april j.l. overleed door corona de heer Bert Thimister. Bert werd in 1987 lid en werd als bariton een voorbeeldig lid. Nagenoeg 100% aanwezig bij repetities en concerten. Hij was van medio jaren 90 tot september 2010 bestuurslid, 2e penningmeester. Was verder actief in diverse commissies en minutieus archivaris. Samensteller van het boekwerk 130 jarige geschiedenis van de KZV Mastreechter Staar. In 2009 was hij mede-oganisator van een concertreis naar Londen. Op 1 oktober 2009 benoemd tot erelid en hierna in de Orde van Oranje Nassau.