Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Vacature voor Preses

De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar werd opgericht in 1883 en verwierf in de loop van haar bestaan grote bekendheid in binnen- en buitenland.
Concerten en concertreizen in binnen- en buitenland, lp’s, cd’s en streams, TV optredens en samenwerkingen met musici en orkesten hebben  de Mastreechter Staar op de kaart gezet. De Staar staat nog steeds volop in de belangstelling, getuige het grote aantal concerten per jaar.
Het koor heeft meer dan 100 leden.

Per januari 2023 ontstaat een vacature voor Preses.

Zie dit document voor  pdfVacature voor preses KZV Mastreechter Staar