30 oktober Jaarlijkse mis en jubileumfeest

Nadat zowel in 2020 alsook in 2021 de jubilarissen viering vanwege Covid-19 geen doorgang kon vinden, werd deze in 2022 op 30 oktober gelukkig wel weer gevierd.

Traditioneel verzamelden de zangers zich rond 9:00 in de Servaas basiliek om samen met de organist onder begeleiding van onze dirigent in te zingen. Het bestuur stelde zich buiten op bij de ingang om onze jubilarissen en hun gasten welkom te heten. De gasten werden onder begeleiding naar de gereserveerde plaatsen voor in de kerk begeleid terwijl buiten voor de ingang een groepsfoto van de jubilarissen werd gemaakt.

Na de foto liepen de jubilarissen achter ons vaandel aan de kerk in en namen plaats in de banken bij familie en vrienden. Tijdens de Mis werden de gebruikelijke gezangen zoals Domine salvum, Kyrie, Gloria, Allelujah/Mnogajaljeta gezongen. Tijdens de communie werd het Beati Mortui gezongen en na de zegen zong de Staar als afsluiting het Hallelujah van Handel waarna ze een daverend applaus kreeg. Tijdens de misintenties werd o.a. ook de naam van onze overleden Staarzanger Danny Horembach genoemd. De jubilarissen liepen vervolgens achter het vaandel aan naar de uitgang waar de zangers en gasten een erehaag vormden, waarna iedereen naar onze kerk liep voor het feestelijk vervolg van de feestdag.

In de Awwestiene werd een lunch geserveerd bestaande uit broodjes met ham en kaas en mooie stukken Limburgse vlaai. De zaal was in zijn geheel gevuld met grote witte tafels met ruimte voor 8 personen per tafel en aan de kopse kant een ruim podium met microfoon.

Rond 13:00 begon het officiële gedeelte waarbij Hans als preses de jubilarissen, gasten en ook de burgemeester Annemarie Penn-te Strake, oud-gouverneur Theo Bovens en de nieuwe gouverneur Emiel Roemer van harte begroete. Zowel de burgemeester als de oud-gouverneur gaven een speech waarin vermeld werd dat ze trots zijn op de erefunctie en dat de Staar een belangrijk onderdeel is van de cultuur van de stad Maastricht, maar ook groter kijkende naar Limburg en ook Nederland.

Daarna was werd Emiel Roemer als nieuwe buitengewone erepresident van de Mastreechter Staar geïnstalleerd.  De gouverneur vermelde dat hij veel voorgangers heeft gehad, dat hij trots is op de functie en een ambassadeur van de Staar wil zijn en ook dat het Kerstconcert op 26 december al in zijn agenda staat. Hij eindigde met de vraag of de Staar het nummer ‘Nothing else matters’ van Metallica zou willen zingen, een partituur voor mannenkoor was snel gevonden en met Frederik gaan we er mee aan de slag.

.

 

De huldiging van de jubilarissen

Vier leden (2 waren afwezig) werden naar voren gehaald omdat ze vanwege diverse redenen hebben moeten stoppen met actief zingen en daarmee de status Niet Zingend Lid hebben gekregen om zo toch onderdeel te blijven van de Staarfamilie. Vervolgens was het de beurt aan vier 12.5 jarige jubilarissen (twee waren er afwezig), vier 25 jarige jubilarissen, twee 50 jarige jubilarissen om per groep te worden gehuldigd.  Als allerlaatste, goed voor samen 180 jaar Mastreechter Staarlidmaatschap, drie zangers met hun 60 jarig diamanten jubileum, met links Vincent Spaltman, rechts Paul Odekerken en Math Delvoux in het midden.

Na de huldigingen vormden de jubilarissen een lange rij voor de receptie waarbij er geen handen werden geschud vanwege Covid-19 maar een eenvoudige box met de hand.

Iedere zanger kreeg een oorkonde en speld van zowel de Staar als de KNZV, bloemen, fles wijn en de 50 en 60 jarige jubilarissen een beeldje.

Daarna was het tijd voor gezellig samenzijn en een optreden van de Mestreechter Operètte Vereiniging, het MOV met enkele mooie optredens.

Na het MOV betrad Marcel Meertens het podium met de woorden: ik ga proberen André Rieu na te doen: She has the voice of a church en eindigend met ‘and she is from Maastricht’ geef haar een groot applaus Dorona Alberti !!!!. Dorona zong een viertal nummers waarbij het publiek enthousiast meezong en meeklapte. Naast de twee nummers die ook op de Vrijthof werden gezongen, zong Dorona ook een van eigen swingende nummers van haar eigen band Gare du Nord.

Rond 16:30 werd een Italiaans vier gangen menu geserveerd door Da Gepetto, waarbij het MOV tussen iedere gang een kort optreden gaf. Na de laatste gang, een Tiramisu dessert trad het MOV nog een keer op om samen met de gasten het Maastrichtse volkslied te zingen. Daarmee was de feestelijke dag ten einde en iedereen ging tevreden naar huis.

foto's Fred Bastings