Staarzanger de heer JEAN ABRAAS overleden.

Op 23 augustus j.l. werd tijdens een eucharistieviering in  de Servaasbasiliek in Maastricht door de KZV Mastreechter Staar afscheid genomen van bariton Jean Abraas. Jean werd in 1979 op 40 jarige leeftijd lid van Eus Staar.

Hij was een gepassioneerd en aimabel collega zanger die nagenoeg bij geen concert of repetitie verstek liet gaan, een waardig verenigingsmens. Naast zanger was Jean vanaf begin jaren 80 circa 25 jaar de vaste Staarfotograaf. Hij was in deze periode tevens redactielid van het tijdschrift en verenigingsblad de Staarbode en zorgde ervoor dat berichtgevingen begeleid werden door gepaste foto’s. Door de foto’s van Jean blijven veel Staarconcerten, in binnen en buitenland levendige herinneringen. Jean had veelzijdige talenten, was tevens een begenadigd schilder en won in 1994 de 1e prijs bij de Alphons Winterprijs. Tentoonstelling kunstenaars uit Nederland en Belgisch Limburg. Een val tijdens de zomervakantie van Eus Staar werd Jean noodlottig, hij overleed op 17 augustus j.l.

Jean bedankt voor al jouw inzet binnen Eus Staar.