Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Secretaris
Positie:
P. Montforts (Peter)
Postbus 15
6200 AA Maastricht
+31 46 475 2238
E-mail verzenden
(optioneel)