En toen werd alles anders…..

De week van 9 maart 2020 begon nog ‘redelijk gewoon’. Maar naarmate de week vorderde werd duidelijk dat Corona meer impact op onze maatschappij zou gaan hebben dan we de weken daaraan voorafgaand konden bevroeden……..

Gedurende die week werden steeds meer maatregelen van overheidswege aangekondigd. Op donderdag 12 maart werd duidelijk dat die avond de  voorlopig laatste repetitie van de Mastreechter Staar zou plaatsvinden. In ieder geval ‘tot het einde van de maand’……

Inmiddels zijn we 3 maanden verder. Er zijn géén repetities geweest in deze periode, en concerten werden geannuleerd. Het optreden voor de Koning op Koningsdag verviel, en de concerten met André Rieu’s Johann Strauss Orkest, waaraan de Mastreechter Staar dit jaar maar liefst 12x zou deelnemen, en waar we ons natuurlijk enorm op verheugden, kwamen ook te vervallen.

Gelukkig zal voor elk van deze activiteiten een inhaalactie worden toegepast. Uitstel wordt dus geen afstel!

Niemand weet hoe lang de ‘lockdown’ voor musicerend en vooral zingend Nederland (en natuurlijk daar buiten) nog zal duren.

Harmonieën, fanfares, orkesten, zangkoren: bij alle vormen van muziek waarbij de longen het moeten doen is voorlopig nog uiterste waakzaamheid vereist, want er is nog veel onduidelijk. Momenteel vinden diverse onderzoeken plaats, met name gericht op de risico’s verbonden  aan deze vormen van het maken van muziek.

Voor een groot koor als de Mastreechter Staar betekent dit nu nog steeds veel onzekerheden, bijv.:
-Hoe kan een repetitie vormgegeven worden met veel zangers in één repetitielokaal?
-Hoe kan een concert gegeven worden in een kerk of een theater: wederom veel zangers op één podium?
-Hoe kan een theater of organiserende organisatie de uitvoering bekostigen? Immers, in een gemiddelde theaterzaal vermindert het aantal zitplaatsen door de 1,5 meter maatregel met ¾ deel, dus een theater  met bijv. 800 stoelen mag nu pakweg 200 gasten herbergen.
-Hoe kan een grote groep zangers de concertplaats bereiken? Waar normaliter één dubbeldeks bus wordt ingezet zouden nu 3 bussen nodig kunnen zijn.

Kortom, één ding is zeker: er zijn heel veel onzekerheden. Het bestuur van de Mastreechter Staar volgt de ontwikkelingen op de voet. We wachten niet langer dan noodzakelijk, maar zullen te allen tijde de veiligheid van zangers en publiek voorop stellen.

De Mastreechter Staar blijft onderling verbonden: er wordt digitaal zangles gegeven om de stemmen op peil te houden. De leden en het bestuur communiceren met elkaar via Zoom. Ook wordt er gewerkt aan nieuw repertoire,  dat de leden zich thuis eigen kunnen maken. Zodra de repetities weer opgestart worden hoeven we niet helemaal bij 0 te beginnen! En last but not least: de Mastreechter Staar laat ook van zich horen vanuit vele huiskamers. Zie een speciaal item op onze website gewijd aan  de ‘Virtuele Staar’ – ons eerste Stay @ Home project. Dirigent, pianist en zangers laten van zich horen vanuit de thuissituatie, met een fraai resultaat!

Volg onze website om op de hoogte te blijven van concerten, afgelastingen en eventuele nieuwe data!

Overlijden Bert Thimister

Op 1 april j.l. overleed door corona de heer Bert Thimister. Bert werd in 1987 lid en werd als bariton een voorbeeldig lid. Nagenoeg 100% aanwezig bij repetities en concerten. Hij was van medio jaren 90 tot september 2010 bestuurslid, 2e penningmeester. Was verder actief in diverse commissies en minutieus archivaris. Samensteller van het boekwerk 130 jarige geschiedenis van de KZV Mastreechter Staar. In 2009 was hij mede-oganisator van een concertreis naar Londen. Op 1 oktober 2009 benoemd tot erelid en hierna in de Orde van Oranje Nassau.