Afscheid van Jacques Senf

Op 16 januari 2019 overleed theaterimpresario Jacques Senf in zijn woonplaats Maasland op 72-jarige leeftijd. De voormalig manager van rockband de Golden Earrings, bouwde het grootste impresariaat voor theater, muziek en amusement van Nederland op, en was ook het theaterimpresariaat voor de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar.

Het bedrijf Senf, maar zeker ook Jacques persoonlijk, hebben zich al meer dan 15 jaar enorm ingezet voor de Mastreechter Staar. Dit resulteerde onder meer in meer dan 100 'SENF'-concerten! 

Maar de relatie tussen Jacques Senf en de Mastreechter Staar was niet alleen zakelijk: er was sprake van een warme band, en de Mastreechter Staar veroverde een vaste plek in Jacques' hart. En dat laatste blijkt wel uit het feit dat de Mastreechter Staar gevraagd werd de dienst t.g.v. het afscheid van Jacques in de Oude Kerk te Maasland op te luisteren. De Mastreechter Staar voelde zich vereerd , dit te mogen doen.

Onderstaand de woorden uitgesproken door onze Preses Hans Reuser tijdens deze dienst: 

Geachte familie Senf, vrienden, kennissen en collega’s uit  de muziek- en theaterwereld,

Als preses van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar wil ik u namens alle leden en andere betrokkenen bij onze vereniging van harte condoleren met het overlijden van Jacques.

De verbintenis tussen Jacques en de Mastreechter Staar dateert van zo’n 15 jaar geleden toen er regelmatig namiddag concerten werden georganiseerd in de Doelen in Rotterdam. Jacques kwam met het initiatief om via zijn impresariaat theaterconcerten met een thema te organiseren. Iets wat voor de Staar een nieuw fenomeen bleek. De eerste reeks bestond uit 4 concerten in het seizoen 2002 / 2003. De basis werd gelegd voor een zeer succesvolle reeks concerten in de daarop volgende jaren. In ons archief kwamen we uiteindelijk uit op zo’n 100 concerten in de afgelopen 15 jaar. Met een gemiddelde zaalbezetting van 800 personen, mogen wij wel spreken van een zeer succesvol initiatief.

Gemakshalve vermeld ik graag dat de Staar een semi-professioneel amateurvereniging is. Dat Jacques ons zo’n warm hart toedroeg is dan ook meer dan bijzonder. Hij was een echte fan, die er ook niet voor terugdeinsde om gefundeerde feedback te geven.

Wij als Staar zijn hem derhalve veel dank verschuldigd. Het feit dat hij ons gevraagd heeft om deze dienst op te luisteren uit het grote aantal artiesten, die hij onder zijn hoede had, geeft aan, wat voor bijzondere gevoelens hij voor de Staar koesterde.

Uit de talloze overlijdensadvertenties in het NRC heeft u allen kunnen zien hoezeer de top van het Nederlandse amusement hem gekend en gewaardeerd heeft.

Jacques bedankt voor die fantastische relatie die er was met de Mastreechter Staar. Tijdens jouw laatste reis zullen jouw lievelingsmelodieën van de Staar je begeleiden…….

Wat zullen we jou missen….. Adieu…..

 

 

Tekst Marcel Meertens
Fotografie Theaterkrant, Jacques Senf 2011, Koos Breukel

 

Nieuwe Preses: Hans Reuser

2019 01 17 VvdB STAAR inauguratie nieuwe preses Dominicaner Boekhandel 0006

17 januari 2019 is al weer verleden tijd maar deze datum wordt ongetwijfeld gememoreerd in de annalen van de Staar.

Medio 2018 maakte preses Arno Gorissen kenbaar dat zijn  presesschap uiterlijk op 1 januari 2019 zou eindigen.

De zoektocht naar een nieuwe preses werd ingezet, resulterend in een nagenoeg unanieme verkiezing tijdens een ALV in  december 2018 van dhr. Hans Reuser tot nieuwe preses van de KZV Mastreechter Staar.

Agenda’s werden geraadpleegd waarbij de datum van 17 januari 2019 voor een ieder, m.n. ook voor euze erepresident de burgemeester van Maastricht, beschikbaar bleek te zijn voor de installatie van de nieuwe preses Hans Reuser.

Die dag was rond de klok van 20.00 uur een groot gedeelte van het koor aanwezig in het monumentale pand van boekhandel  Dominicanen in de binnenstad van Maastricht.

Directeur Harmes van boekhandel Dominicanen memoreerde de sinds 12 jaar bestaande goede relatie met de Staar o.a. door eerder verzorgde optredens van de Staar.

Hierna werden welkom geheten de erepresident, de nieuwe preses, vertrekkend preses, niet zingende leden, ereleden, zangers, oud presessen Gemmeke,  Voorvelt en Peeters en de echtgenotes en partners.

Speeches en dankwoorden galmden tussen de vele boeken in door het prachtige interieur van de voormalige Dominicanerkerk. De erepresident verwisselde op haar bekende ongecompliceerde wijze de bestuursinsignes van de preses met een kernvraag aan de nieuwe preses Hans Reuser. “In één zin, waarom heb je gekozen voor de Staar?” met daarop de reactie van Hans: “De Staar is een instituut waarin ik als preses samen met de zangers, bestuur, muzikale directie en achterban van de zangers op een respectvolle wijze wil bouwen aan het heden en de toekomst van de Staar”. Reactie van onze erepresident: “Je bent aangenomen”.

Vervolgens zong de Staar het Hoera, het Mestreechs volkslied, het Limburgs volkslied en op verzoek van Arno Gorissen het Tebje Pojem.

De spontane receptie om de hand te drukken van Hans Reuser met echtgenote en Arno Gorissen met echtgenote nam nog de nodige tijd in beslag.

Het bar-restaurantgedeelte was een ideale plek voor de nieuwjaarsbijeenkomst  voor de eerder uitgesproken beste wensen voor een ieder. Dit meer in het bijzonder voor de Staar, dat 2019 een succesvol jaar mag worden waarbij de gezamenlijke hobby van de zangers, zijnde samen zingen, met veel plezier beoefend mag worden.

Er kan worden teruggezien op een waardige bijeenkomst als vertrekpunt voor een prima start in 2019.

Tekst Pierre Simons
Fotografie Vincent van den Bergh / Bert Haandrikman