Huldiging oud-bestuursleden en jubilaris

De vereniging heeft afscheid genomen van de oud bestuursleden, Martin Van der Meij, Pierre Simons en Jan Peeters. Zij waren afgelopen vier jaar bestuurslid en traden eind vorig jaar af. Pierre en Jan werden door de algemene ledenvergadering benoemd tot Erelid. En dan was er een speciale jubilaris; Henny Ramaekers, oud-dirigent van de Staar, die voor een speciaal jubileum werd gehuldigd. Hij is 25 jaar Erelid.

Preses Arno Gorissen sprak de bestuursleden en jubilaris ieder persoonlijk toe en bedankte hen voor werk en verdiensten voor de Staar.

Hij noemde Pierre Simons een “Staarfenomeen”, 36 jaar lid, waarvan 20 jaar actief voor de vereniging en bijna tien jaar als bestuurslid.

Het was Jan Peeters die begin januari 2013 naar voren trad - om samen met vier anderen - te voorkomen dat de Staar ‘bestuurloos’ verder moest. Een donkere periode werd snel achter ons gelaten dankzij de tomeloze inzet en hard werken van het nieuwe bestuur onder aanvoering van preses Jan Peeters.

Nu ruim 25 jaar terug, mei 1991, toen dirigent van de Staar, Henny Ramaekers tot Erelid benoemd. Toch een uniek jubileum om even bij stil te staan. Preses Gorissen ging daarom even terug in de tijd en vermeldde enkele bijzondere concerten onder leiding van de Henny Ramaekers.

Tot slot klom hij nog even op de bok voor “Hoera” voor de scheidende bestuursleden én Ereleden.

Foto's Vincent v.d. Bergh

Installatie nieuwe preses

Maandag 9 januari 2017; een bijzondere avond omdat Arno Gorissen door gouverneur Theo Bovens als nieuwe preses van de KZV Mastreechter Staar werd geïnstalleerd. In deze functie is Arno Gorissen per 01 januari 2017 Jan Peters opgevolgd en

daarmee de 18e preses in de 134-jarige historie van de vereniging.

Na een korte toespraak over verleden, heden en toekomst van de vereniging was het de beurt aan de nieuwe preses Arno Gorissen om een tweetal installaties te verrichten. De heren Marcel Meertens en Ed Curfs werden met een waardige plechtigheid opgenomen in het bestuur van Eus Staar.

Ter afsluiting van de installatie brachten de zangers van de Mastreechter Staar een muzikale hulde aan de kersverse preses en bestuursleden waarbij dirigent Frederik Verhooghe en passant ook nog even de rol van piano vervulde in het lied Amori Scendete.

Foto's Vincent v.d. Bergh