Grenzeloos Tongeren

De eerste buitenlandse reis van de Mastreechter Staar in 2021 naar Tongeren (B), waarin coronaproblematiek in november weer de kop op steekt.

Het cultuurcentrum “De Velinx” in de stad van Ambiorix is de locatie waar het jubileumconcert “Grenzeloos” wordt opgevoerd.

Op uitnodiging van de fanfare “De Werkmanszonen” uit Zichen-Zussen-Bolder, een deelgemeente van Riemst (B), treedt de Staar samen met de fanfare op.  De fanfare bestaat 125 jaar en heeft al 24 jaar op rij een concert gegeven in het cultuurcentrum en wil dat jubileum samen met ons vieren nadat vorig jaar voor het eerst geen concert kon worden gegeven vanwege Corona.

De eerder genoemde pandemie heeft voor de Staar nogal wat afmeldingen opgeleverd. Toch heeft een 52-tal zangers gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Dit lage aantal is voor het koor een extra stimulans het beste van haar vermogen te laten horen. Dan maakt het eigenlijk voor het publiek niet uit of je met 52 of met 80 man optreedt.

De fanfare bestaat overigens uit 35 werkmanszonen en vijf dochters die hun muzikale mannetje c.q. vrouwtje wel staan.

Dat het Coronavirus ook een effect heeft op de toehoorders bleek uit het lagere aantal verkochte kaarten en misschien ook wel niet verschenen toehoorders. Vanuit het koor leek de zaal met 300 verkochte kaarten toch goed gevuld.

Dat de fanfare 125 jaar bestaat en net als de Staar Koninklijk is, was goed te horen in het door hen gebrachte repertoire, vol energie, inzet en enthousiasme. Toen de Staar na Bella Ciao in de eerste helft van het podium afging, speelde de fanfare nog het mooie Paradise Cave waar menig Staarzanger tussen de coulissen van stond te genieten.

Een fanfare en een koor is vaak een ongelukkige combinatie waarbij het koor vaak het onderspit delft. Yves Wuyts heeft samen met zijn fanfare dit toch weten te beperken. Ondanks de omstandigheden kan de Staar terugkijken op een mooi concert. Beide dirigenten, een Belgische onderonsje, Yves Wuyts (fanfare) en Frederik Verhooghe (koor) hadden de zaak goed in handen.

Een mooi concert met ruime inleidingen over de te spelen werken, ruime speeches ten gunste van het 125-jarig jubileum, het overdragen van het voorzitterschap, een sketch waarin de invloed van Corona op het geven van concerten op de hak genomen werd, en twee toegiften (het enthousiaste publiek bleef klappen, dus geen andere keuze) namen nogal wat tijd in beslag, waardoor de tijd inmiddels tegen elven liep en iedereen met een goed gevoel naar huis ging. Toen nog niet wetende dat dit het laatste concert van 2021 was.

Jubilarissen, Bestuursleden en ereleden 2021

“Jubilarissen zijn de ankers van een vereniging”, schreef ik in de aankondiging voor de feestmis in de Sint Servaas. De perioden dat jubilarissen bij Us Staar zijn, zijn divers en soms langdurig. Dat zegt iets! Vorig jaar 2020 en dit jaar 2021 maar liefst 17 personen.

Coronaperikelen gooiden in 2020 roet in het eten, terwijl in 2021 (we zagen al licht in de duisternis) opnieuw het virus parten ging spelen en we de viering opnieuw niet door konden laten gaan.

Inventief als het bestuur is, organiseerden zij een klein formeel vierinkje in het Centre Céramique waar wij sinds kort onze repetities houden.

Jubilarissen 2020:

Ger de Brouwer, Huub Kersemaekers en Peter Hovens vierden het 12,5 lidmaatschap en kregen hiervoor in 2021 een mooi bloemboeket thuis bezorgd.

Bovendien ontving Ger tevens de oorkonde van het KNZV wegens zijn 40-jarig jubileum als koorzanger. Hij heeft in bijna alle koren in de omgeving van Maastricht gezongen. Tevens is hij actief binnen de Staar.

Lid van verdienste en erelid Jan Vrakking (25 jaar) was een prominent voor het Staararchief, samen met de helaas in 2020 overleden Bert Thimister. Hij is in het bezit van het groot en klein insigne. Lucien Warnier (25 jaar) is niet zingend lid.

Het 40-jarig jubileum is voor onze beschermvrouwe H.K.H. prinses Beatrix en Jo Clement

Theo Severijns (50 jaar) is sinds 2021 niet zingend lid.

Carel Vang (60 jaar) die helaas in 2021 overleed. Tijdens zijn uitvaart werden postuum de oorkonden van de Staar en KNZV aan zoon Patrick overhandigd.

Als klap op de vuurpijl zetten we Cor Coonen en zijn echtgenote in het zonnetje. 65 jaar lid van onze vereniging. Wat een tijd en nog gaat Cor mee op concert met zij hoge tenorstem. Ondergetekende was toen 9 jaar.

Jubilarissen 2021:

In 2021 zijn Lei Nickien en Dick Woudt de 12,5 jarige jubilarissen. Bestuurslid Stichting Huisvesting Lei is verantwoordelijk voor verkoop, evenementen, reis -en regie activiteiten.

Vincent van de Bergh, onze hoffotograaf, ontvangt de gouden speld die hoort bij het 25-jarig lidmaatschap.

Een 40-jarig jubileum is voor niet zingend lid Henri van Reij en  erelid Pierre Simons die nu ook lid van verdienste wordt voor zijn werkzaamheden bij de Staar.

Het 50-jarig jubileum wordt gevierd door Harrie Meisen, die meer dan 10 jaar de partituren verzorgt en uitreikt. Een vijfpuntige ster wordt door een van zijn dochters opgespeld.

Bestuursleden:

Lou Coninx (penningmeester) en Marcel Meertens (2e termijn, verkoop, evenementen, reis -en regie) werden geïnstalleerd als bestuurslid.

Ereleden:

Deze avond was nestor Sjef Gordijn aanwezig die sinds 1965 lid was en in 2020 niet zingend lid werd. Sjef bekleedde veel functies, zoals vice preses, tekstschrijver en regisseur van Les Frères.

Bèr van der Broek was niet aanwezig. Ook die is in 1965 lid geworden en in september 2021 versterkt hij het gezelschap van niet zingende leden.

Allen hierboven van harte gefeliciteerd.