Kerst 2021: hetzelfde lied

Toen de Mastreechter Staar in augustus jl. vol goede moed voorzichtig de repetitie-draad weer oppakte, leek niets er op dat de positieve flow waarin we zaten abrupt zou stoppen.

Toch dwong de actuele corona-situatie eind november ons ertoe om de repetities, en dus ook uitvoeringen,  per direct te staken. En kort daarna werd dat van overheidswege bekrachtigd tot een officiële lockdown. Eerst alleen een avond-lockdown, maar sinds 19-12-2021 een volledige lockdown.

In oktober en november hebben we 2 mooie concerten mogen geven, t.w. in Steenwijk en in Tongeren, en daar hebben wij, maar ook ons publiek, van genoten.

De concerten in Gouda, Joure, Doetinchem, Maastricht, Breda en Tiel werden/worden geannuleerd, en zoveel mogelijk herplaatst. In onze concertagenda leest u altijd de laatste stand m.b.t. nieuwe data!

Wat ons nu nog rest is voortuitzien naar en vertrouwen hebben in de toekomst: veel mooie concerten in 2022. Maar ook genieten van prachtige muziek de we gemaakt hebben , en die troost biedt in deze donkere dagen.

We herhalen daarom graag het tweede  Stay @ Home project van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar uit 2020: Bethlehem. Dirigent Frederik Verhooghe, pianist Michiel Ballhaus en een deel van de zangers van de Mastreechter Staar voltooiden dit project met veel enthousiasme, en volledig in eigen productie, iedereen vanuit zijn eigen huiskamer.

Ga hier naar de video:  https://youtu.be/O_SB2YnF67Q

December 2021

Beeld : Vincent van den Bergh
Geluid: Edward van Overbeek
Geluidsassistenten: Mathieu Terlingen en Marcel Meertens

Grenzeloos Tongeren

De eerste buitenlandse reis van de Mastreechter Staar in 2021 naar Tongeren (B), waarin coronaproblematiek in november weer de kop op steekt.

Het cultuurcentrum “De Velinx” in de stad van Ambiorix is de locatie waar het jubileumconcert “Grenzeloos” wordt opgevoerd.

Op uitnodiging van de fanfare “De Werkmanszonen” uit Zichen-Zussen-Bolder, een deelgemeente van Riemst (B), treedt de Staar samen met de fanfare op.  De fanfare bestaat 125 jaar en heeft al 24 jaar op rij een concert gegeven in het cultuurcentrum en wil dat jubileum samen met ons vieren nadat vorig jaar voor het eerst geen concert kon worden gegeven vanwege Corona.

De eerder genoemde pandemie heeft voor de Staar nogal wat afmeldingen opgeleverd. Toch heeft een 52-tal zangers gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Dit lage aantal is voor het koor een extra stimulans het beste van haar vermogen te laten horen. Dan maakt het eigenlijk voor het publiek niet uit of je met 52 of met 80 man optreedt.

De fanfare bestaat overigens uit 35 werkmanszonen en vijf dochters die hun muzikale mannetje c.q. vrouwtje wel staan.

Dat het Coronavirus ook een effect heeft op de toehoorders bleek uit het lagere aantal verkochte kaarten en misschien ook wel niet verschenen toehoorders. Vanuit het koor leek de zaal met 300 verkochte kaarten toch goed gevuld.

Dat de fanfare 125 jaar bestaat en net als de Staar Koninklijk is, was goed te horen in het door hen gebrachte repertoire, vol energie, inzet en enthousiasme. Toen de Staar na Bella Ciao in de eerste helft van het podium afging, speelde de fanfare nog het mooie Paradise Cave waar menig Staarzanger tussen de coulissen van stond te genieten.

Een fanfare en een koor is vaak een ongelukkige combinatie waarbij het koor vaak het onderspit delft. Yves Wuyts heeft samen met zijn fanfare dit toch weten te beperken. Ondanks de omstandigheden kan de Staar terugkijken op een mooi concert. Beide dirigenten, een Belgische onderonsje, Yves Wuyts (fanfare) en Frederik Verhooghe (koor) hadden de zaak goed in handen.

Een mooi concert met ruime inleidingen over de te spelen werken, ruime speeches ten gunste van het 125-jarig jubileum, het overdragen van het voorzitterschap, een sketch waarin de invloed van Corona op het geven van concerten op de hak genomen werd, en twee toegiften (het enthousiaste publiek bleef klappen, dus geen andere keuze) namen nogal wat tijd in beslag, waardoor de tijd inmiddels tegen elven liep en iedereen met een goed gevoel naar huis ging. Toen nog niet wetende dat dit het laatste concert van 2021 was.