Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Mastreechter Staar: Vol goede moed het najaar in!

Na een lange periode waarin niet samen gezongen kon worden, start de Mastreechter Staar op 16 augustus weer met fysiek repeteren. Tenminste, als de corona-situatie dat op dat moment toelaat, want zo is dat momenteel nog met heel veel zaken in ons dagelijks leven. Maar zoals het er nu uitziet kán het, wellicht met nog wat beperkingen in de zin van 1,5 meter afstand en een bepaald maximum aantal personen in een ruimte.
De eerste repetities vinden plaats in Kumulus (Wyck) maar al snel zal onze repetitie-locatie wijzigen naar Centre Ceramique, alwaar een geheel nieuwe, ruime en frisse repetitie-omgeving op ons wacht! En we hopen dat op deze locatie alle zangers van de Mastreechter Staar in één ruimte kunnen repeteren!

En we hebben een druk programma waarvoor we gaan repeteren. Er staan dit jaar nog concerten gepland in Steenwijk, Riemst (B), Gouda, Joure en Doetinchem, en natuurlijk na één jaar overgeslagen te hebben weer ons traditionele kerstconcert in het Theater aan het vrijthof te Maastricht! Voor informatie over de stand van zaken en de start van de kaartverkoop zie Concertagenda Mastreechter Staar

Ook na de kerstperiode gaat de Mastreechter Staar ‘vol aan de bak’. In het voorjaar zitten diverse concerten in de planning, en gedurende de zomer heeft ‘de Staar’ geen vakantie, maar nemen zij deel aan een uniek reeks concerten. Let op de concertagenda en op nieuwe publicaties!

Zomer 2021: einde aan digitale repetities

Zoals heel veel in ons dagelijks bestaan kwam ook het verenigingsleven bijna 1,5 jaar geleden voor een flink deel tot een abrupte stilstand. Met name zangkoren mochten helemaal niets, en dat gold dus ook voor de Mastreechter Staar.

Als Mastreechter Staar hebben we echter niet stil gezeten: we hielden contact via ZOOM met onze leden, regelmatig ‘zagen’ we elkaar daar, en het bestuur bleef de leden via filmpjes en mail informeren over ontwikkelingen en verwachtingen. Toen het iets beter ging en de situatie leek te verbeteren, hebben we een wandeling -op afstand- georganiseerd voor onze leden (juni 2020).  In het najaar durfden we weer te beginnen met repeteren, echter dat was slechts van korte duur omdat de landelijke besmettingscijfers te beangstigend waren.

Muzikaal bleef deze periode dus beperkt tot het uitvoeren van 2 digitale zangprojecten: in het voorjaar The Exodus Song en voor Kerst Bethlehem , elk opgenomen in de woonkamers van een deel van onze zangers.

In januari van dit jaar hebben we besloten om zo goed en zo kwaad als het kon te gaan repeteren. Fysiek was dit nog niet mogelijk, daarom werd het een reeks digitale repetities, via ZOOM. Dirigent Frederik Verhooghe en pianist Michiel Ballhaus leidden deze repetities, ieder van hun nam een groep zangers voor zijn rekening. De repetitor, thuis zittend aan de piano, zingt voor, en de zangers zingen mee en zingen na. Ieder natuurlijk in zijn eigen huiskamer, zonder dat we het van elkaar hoorden. Immers de ‘techniek’, d.w.z. de verschillende internetsnelheden van eenieder, maakten het samen zingen niet mogelijk. Toch hebben we op deze manier ons een nieuw stuk repertoire eigen gemaakt, en hebben we de conditie van onze stemmen op peil gehouden. Én hebben we de minstens zo belangrijke contacten onderhouden!

U begrijpt dat we ernaar snakken om het resultaat te horen in de eerstvolgende echte repetitie waarbij al die losse stemmen worden samengevoegd!  Na de zomerstop is het de bedoeling dat we op 16 augustus (Kumulus, Wyck) weer voor het eerst ‘echt’ en ‘samen’ repeteren, misschien nog met wat beperkingen, maar dat wordt een groot verschil en een belangrijk moment!