Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor verblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Zondag 25 juni 2017: Manus van alles festival

In een goed gevulde OLV van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld kwam de Staar de H. Mis - opgedragen door pastoor Jeukens - opluisteren. Deze mis was de eerste activiteit en officieuze opening van het “Manus van Alles festival” deze zondagmorgen. De tweede editie van dit festival, een multi-culturele markt in de Maastrichtse wijk langs die nieuwe tunnels en toekomstige Groene loper.

Evenals vorig jaar zong de Staar de mis van Gounod aangevuld met passende liederen voor deze eucharistieviering, zoals; Alliluia, Tebe pojem, Jesus bleibet meine Freude, Cantique de Jean Racine en het Hallelujah van Händel.

Direct aansluitend aan de mis volgde een mini-concert; een viertal liederen, het Panis Angelicus, een solo van Ber Schellings, het Slavenkoor, Gegroet mijn Limburg en ter afsluiting het Maastricht Volkslied.

Pastoor Jeukens en de kerkgangers waren zichtbaar blij en onder de indruk van dit optreden van de Staar.

Huldiging oud-bestuursleden en jubilaris

De vereniging heeft afscheid genomen van de oud bestuursleden, Martin Van der Meij, Pierre Simons en Jan Peeters. Zij waren afgelopen vier jaar bestuurslid en traden eind vorig jaar af. Pierre en Jan werden door de algemene ledenvergadering benoemd tot Erelid. En dan was er een speciale jubilaris; Henny Ramaekers, oud-dirigent van de Staar, die voor een speciaal jubileum werd gehuldigd. Hij is 25 jaar Erelid.

Preses Arno Gorissen sprak de bestuursleden en jubilaris ieder persoonlijk toe en bedankte hen voor werk en verdiensten voor de Staar.

Hij noemde Pierre Simons een “Staarfenomeen”, 36 jaar lid, waarvan 20 jaar actief voor de vereniging en bijna tien jaar als bestuurslid.

Het was Jan Peeters die begin januari 2013 naar voren trad - om samen met vier anderen - te voorkomen dat de Staar ‘bestuurloos’ verder moest. Een donkere periode werd snel achter ons gelaten dankzij de tomeloze inzet en hard werken van het nieuwe bestuur onder aanvoering van preses Jan Peeters.

Nu ruim 25 jaar terug, mei 1991, toen dirigent van de Staar, Henny Ramaekers tot Erelid benoemd. Toch een uniek jubileum om even bij stil te staan. Preses Gorissen ging daarom even terug in de tijd en vermeldde enkele bijzondere concerten onder leiding van de Henny Ramaekers.

Tot slot klom hij nog even op de bok voor “Hoera” voor de scheidende bestuursleden én Ereleden.

Foto's Vincent v.d. Bergh