Het vaandel

Het vaandelEen zichzelf respecterende vereniging stelt alles in het werk om zich als een eenheid en met allure te manifesteren.
Vele verenigingen doen dit bij een buitenshuis optreden door het voeren van een vaandel. In vroegere oorlogen betekende het door de vijand veroveren van het vaandel meestal de overgave van de verliezende partij.
Zover hoeven wij gelukkig niet te gaan. Vlagvertoon is van alle tijden en sinds de Middeleeuwen niet meer weg te denken bij feestelijke en dramatische gebeurtenissen.

Het vaandel

De Staar heeft in de 125 jaar van haar bestaan al de nodige vaandels "versleten", doch deze zijn, ondanks hun meestal deplorabele toestand wel nog in haar bezit. In 2001 heeft het bestuur het besluit genomen om twee vaandels te laten restaureren. Het huidige in gebruik zijnde vaandel en een identiek exemplaar, doch veel mooier, dat dateert van 1948. Dit vaandel werd in dat jaar door Staarzanger Guill Serpenti ontworpen en in hetzelfde jaar onthuld. Het is niet na te gaan waar het vaandel werd vervaardigd. Het was prachtig, met de hand geborduurd en van een zeldzaam mooie afwerking. Helaas zijn enkele afbeeldingen op het vaandel node vervangen.
Op 22 oktober 1949 kwam dit vaandel voor het eerst in het buitenland tijdens een concertreis naar Luxemburg.

Het vaandel Het heeft een tijdje geduurd alvorens de vlag op de restauratietafel lag. Het vinden van een goede restaurateur had nogal wat voeten in de aarde. De tijd dat vrome begijntjes met nijvere vingers al biddend een dergelijk karwei klaarden is helaas historie. Na veel omzwervingen kwamen we, nota bene, vlak bij huis uit. De firma Ritzen - Bour heeft zich de laatste jaren in de restauratie van vlaggen, vaandels e.d. gespecialiseerd, gezien de vele aanvragen. Deze in 1873 gestichte firma heeft in de gebroeders Leon en Louis Ritzen een vrij jonge vertegenwoordiging. Zij vormen de 4e generatie van de familie die dit unieke bedrijf levend houdt en hebben met veel enthousiasme en vakkennis de restauratie begeleid. Op maandag 14 januari 2002, de dag van ons afscheid van onze bijzonder sympathieke erepresident Philip Houben, werd door hem de overdracht verricht van het gerestaureerde vaandel aan onze vereniging. Uiteraard droeg hij daarbij de reserve witte handschoenen van onze vaandel-drager Bert Vriezelaar. Het was een waardig "eerherstel" van ons vaandel en een historische laatste daad van onze aimabele burgervader die dit feest met verve opluisterde.

 Een recente foto van het vaandel gemaakt door onze Staarfotograaf Paul Kerkhofs toont het mooie geheel:

Vaandel_Paul