Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Vrienden van de Staar

De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar heeft een grote schare supporters in Maastricht en omstreken, in geheel Nederland en zelfs buiten de landsgrenzen. Veel trouwe fans en vrienden dragen "onze Staar" met raad en daad een warm hart toe.

De aanwezigheid van sponsoren en vrienden op concerten en hun financiële steun zijn voor bestuur en leden van de Staar van onmiskenbare betekenis. Het betekent tevens een grote stimulans om op het hoogste niveau te blijven concerteren.

Voor de Staar is het bestaan van een persoonlijke band, niet alleen binnen de vereniging zelf, maar ook met sponsoren en vrienden, van groot belang. Deze betrokkenheid, of, beter gezegd, de persoonlijke verwantschap met echte koorliefhebbers, voegt een extra dimensie toe, zowel aan de Staar als de kring van haar begunstigers. Immers, met het predikaat koninklijk en de naamsbekendheid van het koor in binnen- en buitenland neemt de uitstraling van het koor en zijn sociale omgeving alleen maar toe.

Voor slechts € 25,- per jaar bent u al lid van de Vrienden van de Staar. Als Vriend en echte koorliefhebber kunt u de doelstellingen van de Staar ondersteunen en meehelpen om ons koor hoogwaardige muziek te laten blijven maken.

Wat kunnen wij met uw bijdrage doen?

 • Speciale concerten organiseren
 • Onze koorschoolfaciliteiten verder vormgeven en uitbreiden
 • Nieuwe leden werven
 • Gastdirigenten en solisten aantrekken
 • Composities laten realiseren
 • Nieuwe werken in ons repertoire opnemen

Vriend -A-

Vrienden van de Staar krijgen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,-:

 • Een gratis abonnement op het verenigingsblad "de Staarbode".
 • In de Staarbode wordt vier keer per jaar aandacht besteed aan alle verenigingsactiviteiten en optredens. Verder bevat het blad veel achtergrondinformatie over koorwerken en componisten.
 • 10% korting bij de aankoop van CD's van de Staar.
 • Het koor kan bogen op acht gouden grammofoonplaten en is de trotse bezitter van de Gouden Tulp. In 1995 ontving de Staar een gouden CD. Momenteel heeft de Staar 14 succesvolle CD's in zijn collectie.
 • Een certificaat van vriendschap A.

Vriend -B-

 • Vrienden van de Staar krijgen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 50,-:
 • Een uitnodiging voor 2 personen voor het bijwonen van de interne kerstviering van de Staar.
 • Een gratis abonnement op het verenigingsblad "de Staarbode".
 • In de Staarbode wordt vier keer per jaar aandacht besteed aan alle verenigingsactiviteiten en optredens. Verder bevat het blad veel achtergrondinformatie over koorwerken en componisten.
 • 10% korting bij de aankoop van CD's van de Staar.
 • Het koor kan bogen op negen gouden grammofoonplaten en is de trotse bezitter van de Gouden Tulp. Momenteel heeft de Staar 14 succesvolle CD's in zijn collectie
 • Een certificaat van vriendschap B.


Voor nader informatie of aanmeldingen kunt u gebruik maken van dit formulier.