Artikelindex

ANBI Informatie per 31-12-2022.

1. Gegevens betreffende de vereniging

Statutaire naam Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
Opgericht 23 juli 1883 en gevestigd in Maastricht
Laatste statutenwijziging 19-12-2005 verleden voor notaris mr. J.M.J.H. Achten te Maastricht
Activiteit Het beoefenen van de zangkunst en en geven van concerten
Postadres Postbus 15, 6200 AA Maastricht.
Repetitielocatie Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50, 6221KV Maastricht
Inschrijving KvK 40203830
BTW nummer NL0025.80.962.B01
Bankrelatie IBAN NL52 RABO 0112 7026 43
RSIN 0025.80.962
Loonheffingennummer
Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten
11 december 2012
Kenmerk WS LH 135-2012-34579
geldig t/m 31 december 2019
Vennootschapsbelasting Vereniging is niet vennootschapsplichtig
Website www.mastreechterstaar.nl

2. Samenstelling bestuur op 31 december 2022 en in functie sedert

FunctieNaamSinds
Voorzitter Hans Reuser Jan 2019
Secretaris Peter Montfort Jan 2018
Penningmeester Loe Coninx Feb 2021

Muziek en evenementen, Verkoop concerten, reizen, regie en logistiek

Marcel Meertens

Lei Nickien

Jan 2017

sept 2019

Juridisch zaken, huisvesting en subsidies Frank van Gils Nov 2014
 Ledenzaken Pierre Simons Nov 2018

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur en Contactgegevens staan op onze website vermeld.


3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.

De Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2022

Voor het jaar 2022 werd door het bestuur met veel tijd en energie aan de volgende kernpunten gewerkt:

 • Werving van nieuwe leden met team geleid door de portefeuille Ledenzaken
 • De huidige manier van twee keer per week repeteren vervangen door een andere methode die beter aansluit bij de huidige samenleving waarin er minder repetitietijd is gewenst en deze in een ALV aan de leden presenteren. Tijdens de ALV werd besloten om samen met de leden tot een ander voorstel te komen.
 • Het normale verenigingsleven weer vormgeven na de Covid-19 storm resulterend in een mooie reeks concerten in 2022.
 • Betere financiële resultaten voor de vereniging

4. Activiteiten

   Concerten en optredens in 2022
1 03-04 Alkmaar Concert Grote Kerk
2 17-04 Maassluis Concert Grote Kerk
3 27-04 Maastricht Opluisteren Koningsdag
4 Juli Maastricht 15 Vrijthof Concerten met André Rieu en het JSO
5 18-09 Heerhugowaard Concert Theater Cool
6 20-11 Sneek Concert Theater Sneek
7 27-11 Etten-Leur Concert Cultuurhuis De Nobelaer
8 02-12 Gouda Concert St. Jan's kerk
9 10-12 Joure Galaconcert Sporthal Sportfun
10 17-12 Hoogeveen Concert theater de Tamboer
11 18-12 Zandvoort Concert RK St. Agatha kerk
12 22-12 Maastricht Miniconcert St. Servaasbasiliek en optredens op de brug over de schaatsbaan en voor het reuzenrad
13 26-12 Maastricht Kerstconcert in het Theater aan de Vrijthof

5. LEDEN per 1 juli 2021

Het ledenbestand op 1-7-2021 bestaat uit:

 • 103 zangers
 •  3 aspirant-leden
 • 13 ereleden
 • 19 niet zingende leden
 • 2 senatoren
 • 22 leden van verdienste
 • 3 bijzondere leden
 • 5 werkende leden


6. Balans per 31 december 2021

Jaarverslag van 2021

Het jaarverslag van 2021 bevat de onderstaande onderdelen:

 • Winst- en Verliesrekening over 2021
 • Algemene toelichting
 • Toelichting op de balans per 31 december 2021
 • Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021