Artikelindex

/'ANBI Informatie per 31-12-2023.

1. Gegevens betreffende de vereniging

Statutaire naam Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
Opgericht 23 juli 1883 en gevestigd in Maastricht
Laatste statutenwijziging 19-12-2005 verleden voor notaris mr. J.M.J.H. Achten te Maastricht
Activiteit Het beoefenen van de zangkunst en en geven van concerten
Postadres Postbus 15, 6200 AA Maastricht.
Repetitielocatie Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50, 6221KV Maastricht
Inschrijving KvK 40203830
BTW nummer NL0025.80.962.B01
Bankrelatie IBAN NL52 RABO 0112 7026 43
RSIN 0025.80.962
Loonheffingennummer
Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten
11 december 2012
Kenmerk WS LH 135-2012-34579
geldig t/m 31 december 2019
Vennootschapsbelasting Vereniging is niet vennootschapsplichtig
Website www.mastreechterstaar.nl

2. Samenstelling bestuur op 31 december 2023 en in functie sedert

FunctieNaamSinds
Voorzitter Loe Coninx Dec 2023
Secretaris Peter Montforts Jan 2018
Penningmeester Fred Bastings Dec 2023

Muziek en evenementen, Verkoop concerten, reizen, regie en logistiek

Marcel Meertens

Peter Moojen

Jan 2017

Dec 2023

Juridisch zaken, huisvesting en subsidies Peter van Dorp Dec 2023
 Ledenzaken Pierre Simons Nov 2018
PR Edward van Overbeek Mrt 2023

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur en Contactgegevens staan op onze website vermeld.


3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.

De Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2023

Voor het jaar 2023 werd door het bestuur met veel tijd en energie aan de volgende kernpunten gewerkt:

 • Het jubileumjaar met een 2-daagse concertreis naar Zwolle en Giethoorn en twee jubileumconcerten op 19 november.
 • Het uitbreiden van het bestuur naar 8 functies met o.a. de nieuwe pr-portefeuille.
 • Het werven van nieuwe bestuurders (3 en een nieuwe preses)
 • Opzetten van de Staar Zang Academie (SZA)
 • Ontdek Je Stem clinic met Sef Thissen met als gevolg meer dan 25 onervaren zangers in de opleiding
 • 3 nieuwe cursussen voor de ervaren zangers
 • Structureel op maandag repeteren van 19:30 tot 22:00 en om en om op de donderdag met twee partijen per avond
 • Betere financiële resultaten voor de vereniging

 


4. Activiteiten

   Concerten en optredens in 2023
1  08-01 Breda   Chassé theater
2 15-01 Veldhoven Theater De Schalm
3 17-03 Beveren Waas (B) Cultureel centrum Ter Vesten
4 16-04 Papendrecht Theater De Willem
5 09-06 Zwolle Theater De Spiegel
6 23-06 Maastricht Centre Ceramique
7 07-10 Scheveningen H. Antonius Abtkerk
8 12-10 Zieuwent St. Werenfriduskerk
9 19-11 Maastricht St. Janskerk
10 16-12 Oudenbosch Basiliek Oudenbosch
11 26-12 Maastricht Kerstconcert in het Theater aan de Vrijthof

5. LEDEN per 31 december 2023

Het ledenbestand op 32-12-2023 bestaat uit:

 • 101 zangers
 • 21 aspirant-leden en OJS
 • 24 niet zingende leden
 • 5 tijdelijk niet zingende leden
 • 19 leden van verdienste
 • 2 senatoren tevens lid van verdienste
 • 13 ereleden
 • 5 ereleden tevens lid van verdienste
 • 2 bijzondere leden
 • 5 werkende leden


6. Balans per 31 december 2022

Jaarverslag van 2022

Het jaarverslag van 2022 bevat de onderstaande onderdelen:

 • Winst- en Verliesrekening over 2022
 • Algemene toelichting
 • Toelichting op de balans per 31 december 2022
 • Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022