Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor verblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Artikelindex

ANBI Informatie per 31-12-2019.

1. Gegevens betreffende de vereniging

Statutaire naam Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
Opgericht 23 juli 1883 en gevestigd in Maastricht
Laatste statutenwijziging 19-12-2005 verleden voor notaris mr. J.M.J.H. Achten te Maastricht
Activiteit Het beoefenen van de zangkunst en en geven van concerten
Postadres Postbus 15, 6200 AA Maastricht.
Repetitielocatie Muziekschool Kumulus, St. Maartenspoort 2, 6221 BA Maastricht
Inschrijving KvK 40203830
BTW nummer NL0025.80.962.B01
Bankrelatie IBAN NL52 RABO 0112 7026 43
BSN/Sofinummer 0025.80.962 (niet geactiveerd)
Loonheffingennummer
Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten
11 december 2012
Kenmerk WS LH 135-2012-34579
geldig t/m 31 december 2018
Vennootschapsbelasting Vereniging is niet vennootschapsplichtig
Website www.mastreechterstaar.nl

2. Samenstelling bestuur op 31 december 2019 en in functie sedert

FunctieNaamSinds
Voorzitter Hans Reuser Jan 2019
Secretaris Peter Montfort Jan 2018
Penningmeester Ludo Nicolaes Sep 2018

Muziek en evenementen, Verkoop concerten, reizen, regie en logistiek

Marcel Meertens

Lei Nickien

Jan 2017

sept 2019

Juridisch zaken, huisvesting en subsidies Frank van Gils Nov 2014
 Ledenzaken Pierre Simons Nov 2018

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur en Contactgegevens staan op onze website vermeld.


3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.


4. Activiteiten

Concerten en optredens in 2019
1 Installatie Hans Reuser als Preses van de KZMS (17 januari 2019)
2 Opluisteren uitvaartdienst van Jacques Senf (23 januari 2019)
3 Bezoek van Stadsprins Armand den Ierste van de Tempeleers met zijn gevolg en optreden van Batteroaf en de Köp (07-02-2019)
4 Hierezitting Mestreech (24-02-2019)
5 Concert Heerhugowaard (17-3-2019)
6 Int. Chorbienale in Aken (22-6-2019)
7 Jubilarissen mis en feest (30-6-2019)
8 Deelname Parcours en foto sessie in het Gouvernement aan de Maas (31-08-2019)
9 Deelname bevrijdingsfeesten Maastricht (14-09-2019)
10
75 jaar vrij, concert na aanleiding van Bevrijding Limburg (28-09-2019)
11 Concert te Scheveningen (5-10-2019)
12 Dodenherdenking kerkhof (27-10-2019)
13 Installatie van 7 zangers en bestuurslid Lei Nickien (02-12-2019)
14
Kerstconcert te Zieuwent (7-12-2019)
15 Kerstconcert te Zaltbommel (14-12-2019)
16 Kerstconcert te Mijdrecht (15-12-2019)
17 Kerstconcert te Zandvoort (21-12-2019)
18 Maastricht Kerstconcert Theater a/h Vrijthof (26-12-2019)

5. LEDEN per 31 december 2019

Het ledenbestand op 31-12-2019 bestaat uit:

  • 104 zangers
  •  3 aspirant-leden
  • 19 ereleden
  • 16 niet zingende leden
  • 3 senatoren
  • 30 leden van verdienste
  • 3 bijzondere leden


6. Balans per 31 december

 Balans_2018.pdf