Artikelindex

ANBI Informatie per 31-12-2014.

1. Gegevens betreffende de vereniging

Statutaire naam Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
Opgericht 23 juli 1883 en gevestigd in Maastricht
Laatste statutenwijziging 19-12-2005 verleden voor notaris mr. J.M.J.H. Achten te Maastricht
Activiteit Het beoefenen van de zangkunst en en geven van concerten
Postadres Postbus 15, 6200 AA Maastricht.
Repetitielocatie Muziekschool Kumulus, St. Maartenspoort 2, 6221 BA Maastricht
Inschrijving KvK 40203830
BTW nummer NL0025.80.962.B01
Bankrelatie IBAN NL52 RABO 0112 7026 43
BSN/Sofinummer 0025.80.962 (niet geactiveerd)
Loonheffingennummer
Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten
11 december 2012
Kenmerk WS LH 135-2012-34579
geldig t/m 31 december 2018
Vennootschapsbelasting Vereniging is niet vennootschapsplichtig
Website www.mastreechterstaar.nl

Samenstelling bestuur op 31 december 2014 en in functie sedert

FunctieNaamSinds
Voorzitter Arno Gorissen Jan 2017
Secretaris Peter Montfort Jan 2018
Penningmeester Ed Curfs Jan 2017
 Muziek en evenementen Marcel Meertens Jan 2017
Verkoop concerten, reizen, regie en logistiek Rene Groenen Jan 2018
Juridisch zaken, huisvestiging en subsidies Frank van Gils, Nov 2014
 Ledenzaken Pierre Simons ad interim

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur en Contactgegevens staan op onze website vermeld.


2. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.


3. Activiteiten

Concerten en optredens in 2017
1 Maastricht Theater a/h Vrijthof i.v.m. 10 jarig bestaan boekhandel Dominicanen (20-02-2017)
2 Eindhoven Muziekgebouw concert met La Bonne Esperance (21-03-2017)
3 Maastricht St. Janskerk oecomenische dienst (27-04-2017)
4 Maastricht Lourdeskerk Manusfestival (25-06-2017)
5 Berg en Terblijt Heuvelland Vierdaagse concert (09-08-2017)
6 Maastricht concert ivm opening verbouwde Noorderbrug ( 20-08-2017)
7 Maastricht Vrijthof Preuvenement (26-08-2017 )
8 Maastricht Parcours (10-09-2017)
9 Culemborg Verzorgingstehuis Beatrix (07-10-2017)
10
Scheveningen concert met Schevenings Vissersvrouwenkoor (07-10-2017)
11 Bielefeld Duitsland concert met 3 tenors (07-11-2017 )
12
 Mijdrecht/Wilnis concert St. Vrienden Monument Johannes de Doper (09-12-2017)
13 Oudenbosch concert in St. Agatha basiliek (14-12-2017 )
14
 Badhoevedorp concert in RK HH Engelbewaarders (16-12-2017)
15 Doetinchem concert in Schouwburg Amphion (17-12-2017 )
16  Zandvoort concert in Sint Agathakerk ( 23-12-2017)
17 Maastricht Kerstconcert Theater a/h Vrijthof (26-12-2017)

 

 

4. LEDEN per 31 december 2015

Het ledenbestand op 1-1-2018 bestaat uit:

  • 109 zangers
  • 0 aspirant-leden
  • 20 ereleden
  • 20 niet zingende leden
  • 3 senatoren
  • 19 leden van verdienste
  • 3 bijzondere leden

5. Balans per 31 december 2014

 Balans_2017.pdf