Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor verblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Artikelindex

3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.

De Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor 2020 werden door het bestuur de volgende kernpunten geformuleerd:

 • Voltallig bestuur met 2de mannen voor iedere portefeuille.
 • Werving van nieuwe leden met team geleid door de portefeuille Ledenzaken
 • Intensievere samenwerking met het impresariaat Senf.
 • Begin met het opzetten van een PR team.
 • Begin met het opzetten van een nieuw meerjarig beleidsplan 2020-2024

Door het uitbreken van het Covid-19 virus is de aandacht en zijn de werkzaamheden van het bestuur vanaf maart noodgedwongen geheel gericht geweest op het overeind houden van de vereniging om te voorkomen dat te weinig contact zou leiden tot het verlies van zangers van onze vereniging.

Het bestuur heeft hiervoor de volgende acties uitgevoerd:

 • Regelmatige Zoom sessies gehouden waarbij leden, muzikale directie en bestuur met elkaar konden overleggen en informatie konden uitwisselen
 • Het bestuur heeft het besluit genomen om de muzikale directie vooralsnog een deel van het honorarium uit te betalen
 • Dirigent en pianist hebben een aantal nummers ingespeeld en ingezongen op ons eigen intranet zodat de zangers thuis kunnen blijven oefenen
 • De zangpedagoog heeft oefenfilms opgenomen zodat zangers thuis konden oefenen om zo de stem op niveau te houden
 • De Preses heeft een aantal video’s opgenomen om binding te houden en de leden een hart onder de riem te steken
 • Een groot deel van het koor heeft in de zomer op veilige afstand met elkaar een wandeling door het stadcentrum gemaakt.
 • Het bestuur heeft protocollen geschreven om veilig te kunnen repeteren, na drie repetities in september moesten we weer stoppen vanwege sterke landelijke stijging van de besmettingen
 • Leden informeren via onze eigen besloten Facebook pagina en Intranet.

Een ander gevolg van Covid-19 is dat er slechts één concert in 2020 is uitgevoerd:  het concert in IJsselstein. Dat betekent voor de vereniging, dat het jaar 2020 met een negatief resultaat zal worden afgesloten omdat de opbrengst van het enige concert samen met inkomsten uit subsidies, van sponsoren en contributies niet opweegt tegen de vaste jaarlijkse kosten van de vereniging.