Artikelindex

3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.

De Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2022

Voor het jaar 2022 werd door het bestuur met veel tijd en energie aan de volgende kernpunten gewerkt:

  • Werving van nieuwe leden met team geleid door de portefeuille Ledenzaken
  • De huidige manier van twee keer per week repeteren vervangen door een andere methode die beter aansluit bij de huidige samenleving waarin er minder repetitietijd is gewenst en deze in een ALV aan de leden presenteren. Tijdens de ALV werd besloten om samen met de leden tot een ander voorstel te komen.
  • Het normale verenigingsleven weer vormgeven na de Covid-19 storm resulterend in een mooie reeks concerten in 2022.
  • Betere financiĆ«le resultaten voor de vereniging