Artikelindex

Samenstelling bestuur op 31 december 2014 en in functie sedert

FunctieNaamSinds
Voorzitter Arno Gorissen Jan 2017
Secretaris Peter Montfort Jan 2018
Penningmeester Ed Curfs Jan 2017
 Muziek en evenementen Marcel Meertens Jan 2017
Verkoop concerten, reizen, regie en logistiek Rene Groenen Jan 2018
Juridisch zaken, huisvestiging en subsidies Frank van Gils, Nov 2014
 Ledenzaken Pierre Simons ad interim

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur en Contactgegevens staan op onze website vermeld.